group of people watching a presentation

Focus op innovatie om de gezondheid te verbeteren en kosten te verminderen

Door middel van creativiteit, volharding en aanzienlijke investeringen, ontwikkelen onderzoekers wereldwijd geavanceerde geneesmiddelen waarmee levens gespaard en verlengd kunnen worden. Maar het omzetten van een idee naar een waardevolle nieuwe behandeling is niet iets dat zomaar gebeurd.

Er bestaat geen korte weg van een veelbelovend molecuul naar een nieuw geneesmiddel. In sommige gevallen zijn er zelfs meer dan 5.000 onderzochte verbindingen, 87 verschillende eiwitstructuren, 500.000 laboratoriumtests, 1.600 wetenschappers, 12 jaar lang tegenslagen en doorbraken, 36 klinische proeven, en 8.500 vrijwillige patiënten nodig om een nieuwe behandeling te ontwikkelen voor mensen die het nodig hebben.

Om innovatie gaande te houden moeten we de inzet, samenwerking, voorvechters en de financiering beschermen en belonen omdat het leidt tot levensreddende behandelingen en een verbeterde volksgezondheid. Helaas is de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een andere richting ingeslagen en richt het zich uitsluitend op één onderdeel van de nationale budgetten gezondheidszorg, terwijl het de hoofdoorzaken van stijgende uitgaven op het gebied van gezondheidszorg negeert, waardoor het de prikkels die zorgen voor het ontdekken van nieuwe behandelingen en geneesmiddelen voor patiënten wereldwijd in gevaar brengt.

Later vandaag zal de WHO in Amsterdam een forum beleggen om de wereldwijde “prijszetting” voor geneesmiddelen te bespreken. Dit evenement, enkel op uitnodiging, zal zo'n 300 activisten, academici en functionarissen van de Verenigde Naties samenbrengen om films te bekijken en te stemmen over hypothetische scenario's voor de toekomst.

Het lijkt erop dat de absurd smalle focus van de WHO er niet alleen op gericht is om de bredere uitdaging van niet-overdraagbare ziekten, die verantwoordelijk zijn voor de stijgende kosten voor gezondheidszorg, te negeren, maar dat het tevens de kritieke bijdrage van medische ontdekkingen om de uitgaven voor de gezondheidszorg te verminderen naast zich neerlegt. Bijvoorbeeld:

  • Elke $24 die wordt besteed aan geneesmiddelen voor hart- en vaatziekten bespaart $89 in ziekenhuiskosten, en
  • Tussen 2000 en 2009 waren in meerdere landen nieuwe geneesmiddelen voor 75 procent verantwoordelijk voor de groei in levensverwachting.

Deze gevolgen kunnen door toekomstige innovaties blijven voortbestaan:

  • Een nieuw geneesmiddel om de ziekte van Parkinson te vertragen kan in Duitsland tegen 2040 een besparing van €22 miljard hebben opgeleverd, en
  • Een innovatieve behandeling die de eerste symptomen van dementia vertraagt, kan in 5 jaar tijd een besparing van €21,2 miljard opleveren in het Verenigd Koninkrijk.

Over twee weken zullen landen wereldwijd de volgende directeur-generaal van de WHO kiezen. Kandidaten uit Ethiopië, Pakistan en het Verenigd Koninkrijk zijn genomineerd. De persoon die verkozen zal worden zal de kans hebben om een productieve draai aan dit gesprek te geven. Nieuwe geneesmiddelen kunnen onze grootste uitdagingen op het gebied van de gezondheidszorg blijven oplossen wanneer de talloze mannen en vrouwen die hun leven gewijd hebben aan medisch onderzoek erbij betrokken worden en wanneer de juiste prikkels ter ondersteuning van de voortdurende voortgang verstrekt worden. 

Read More >